Faanyagok módosítása és védelme (F2FNAMV)

Faipari mérnök MSc. szak

   
A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a természetes faanyagok tulajdonságai módosításainak céljaival, elméleti alapjaival, és a különböző eljárásokkal. Az előadások és gyakorlatok tárgyalják az olajjal, hővel, gőzzel, külső mechanikai hatásokkal, kémiai anyagokkal, sugárzásokkal és biológiai eljárásokkal történő modifikációs eljárásokat. Bemutatásra kerülnek továbbá a különböző eljárásoknak a faanyagok tulajdonságaira gyakorolt hatásai, különös tekintettel a sűrűségre, a mechanikai jellemzőkre, szorpciós jellemzőkre, a dimenzióstabilitásra, az egyensúlyi fanedvességre, a tartósságra (gomba-rovarállóság, kültéri kitettség), a színre, valamint a faipari technológiai tulajdonságokra (forgácsolhatóság, ragaszthatóság, felületkezelhetőség). Bemutatásra kerülnek a faanyag anatómia jellemzőinek a modifikációs eljárások eredményességére gyakorolt hatásai is. A tantárgy tárgyalja továbbá a modifikált faanyagok lehetséges felhasználási területeit, különös tekintettel a műanyagok által „elhódított” piaci szegmensekre. A különböző, szabadban felállításra kerülő faszerkezetek kialakítása, speciális csomóponti megoldásokat. Játszótéri, fából készült berendezések faanyagvédelmi problémáinak bemutatását és kezelését. Konkrét esettanulmányokon keresztül mutatja be a károsodott épületek helyreállítási és utólagos védekezési feladatait.


Segédanyagok
 Letölthető anyagok
1. előadás
2. előadás
3. előadás
4. előadás
5. előadás
6. előadás
7. előadás
8. előadás
9. előadás

Thermowodd kézikönyv EN

Sillabusz

 

 Tankönyv
 Ajánlott irodalom
Németh Károly

Faanyagkémia

Mezõgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 1997

Németh Károly

Faanyagok degradációja

Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 1998

Molnár Sándor

Faipari kézikönyv I.

Faipari Tudományos Alapítvány, Sopron, 2000

Callum Hill

Wood Modification

John Wiley & Sons, Ltd, 2006

Teischinger, A., Stingl, R.

Modifiziertes Holz

BOKU Wien, 2002