Mérnöki anyagtudomány (F2FNMATUD)

Műszaki menedzser MSc. szak

   
Napjainkban a különböző anyagok folyamatos fejlesztésen mennek át, ill. új anyagok jelennek meg. A mérnökök, művészek számára alapvető fontosságú a hagyományos, a továbbfejlesztett és az új anyagok olyan mélységű ismerete, hogy azokat megfelelő szakértelemmel, biztonságosan tudják a kifejlesztett termékekbe építeni, ill. a szükséges gyártástechnológiákat megalkotni. A tárgy a szakmai ismereteken túl az anyagok társadalmi és ökológiai hatásait, összefüggéseit is tárgyalja. A tárgy célja tehát olyan kompetenciák kialakítása, melyek birtokában a végzett mérnökök, alkotóművészek ki tudják választani a felhasználási célnak megfelelő anyagokat. Ismerik a legfontosabb anyagtípusok alapvető fizikai, kémiai, biológiai viselkedését.


Segédanyagok
 Letölthető anyagok
1. előadás
2. előadás

Faanyagok építészeti alkalmazása

 

 Tankönyv
William D. Callister és David G. Rethwisch

Materialwissenschaften und Werkstofftechnik

Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, Germany, 2013